• АТ «Інститут Паперу»

  Оренда офісних приміщень

  Ми пропонуємо просторі та комфортні офіси у центрі Києва по демократичним цінам, 
  з гарною транспортною розв’язкою, за 5 хвилин від метро Печерська
  Відчуйте разом з нами ідеальні умови для роботи в офісі.

 • АТ «Інститут Паперу»

  АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ"

  Єдина науково-дослідна установа України, яка вирішує питання науково-технічного та
  метрологічного забезпечення підприємств целюлозно-паперової галузі.
  Ми співпрацюємо з найвідомішими підприємствами 
  України, Росії, Білорусії та Казахстану.

 • АТ «Інститут Паперу»

  Фонд наукової бібліотеки

  містить великий вибір науково-технічної літератури, вітчизняних і зарубіжних видань,
  науково-технічних звітів, перекладів, матеріалів конференцій,наукових праць,
  патентної і нормативно-технічної документації

 • АТ «Інститут Паперу»

  АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ"

  багато років поєднує в собі - якість, комфорт та розвиток.
  Ми будемо раді співпраці з Вами

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення Конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності.

Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», ідентифікаційний код 31812534, (надалі – ТОВАРИСТВО) оголошує проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для укладення договору з проведення аудиту корпоративного управління, договірної діяльності, фінансово-господарських операцій, аналіз стану бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА за період з 01 січня 2021 по 30 червня 2022 року для отримання обґрунтованої впевненості незалежного аудитора в тому, що корпаративне управління та фінансово-господарська діяльність ТОВАРИСТВА здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

Термін проведення аудиту до 10 грудня 2022 року.

Аудит повинен проводитись у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), що вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

За результатами проведення  аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА надається аудиторський звіт незалежного аудитора про результати аудиту фінансової звітності Товариства, який складається учасником згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Звіт, повинен містити висловлення однієї із наступних думок про фінансову звітність: немодифіковану, модифіковану думку (із застереженням, негативна, відмова від висловлення думки). Звіт про результати перевірки фінансової звітності надається учасником замовнику українською мовою, скріплений підписом і печаткою учасника (за наявності), прошитий з формами фінансової звітності, у трьох примірниках.

Завданням аудиту є висловлення незалежної професійної думки аудитора та надання незалежних аудиторських роз'яснень і рекомендацій по усуненню виявлених помилок стосовно відповідності складання фінансової звітності замовника чинному законодавству України, прийнятій обліковій політиці, правильності та своєчасності відображення результатів господарювання.

Надана замовником інформація, а також отримані в ході перевірки дані повинні досліджуватись на наявність та одночасно на відсутність суттєвих розбіжностей між показниками звітності та даними бухгалтерського обліку замовника. Учасник на основі чинного законодавства України, існуючого досвіду та знань самостійно визначає форми, методи та напрямки надання послуг.

Дата проведення Конкурсу:

01.11.2022 р. – 04.11.2022 р.

Учасники Конкурсу мають надати такі документи:

 1. Код ЄДРПОУ для перевірки стану реєстрації уповноваженої особи, стану податкової реєстрації та відсутності у реєстрі боржників;
 2. Конкурсну пропозицію у вигляді листа, складеного у довільній формі на офіційному бланку учасника Конкурсу, з підписом уповноваженої особи, завіреного печаткою. У листі слід зазначити: терміни виконання фінансового аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту із дотриманням принципу незалежності та конфіденційності. Лист включає також цінову пропозицію із розрахунком вартості всіх послуг. Загальна вартість послуг має бути вказана включно з ПДВ.

3. Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності які:

 

 • мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств ;
 •  строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг

 становить не менше 10 років;

 •  суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити залучення до аудиту

 сертифікованих аудиторів, які працюють за основним місцем роботи та мають

стаж роботи аудитором не менше 3 років;

 •  мають досвід надання послуг науковим установам  щодо аудиту фінансової

звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

 •  не мають стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за

аудиторською діяльністю;  

 •  не мають фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами,

 виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових

 послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

 

Конкурсні процедури та вимоги до надсилання конкурсної пропозиції

До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення.

Конкурсні документи (пропозиції) повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою Учасника, засвідчені печаткою (за наявності) та мають бути надіслані в електронному вигляді (у форматі PDF) на електронну адресу i-paperu@ukr.net із темою листа «Конкурс цінових пропозицій_юридичні послуги» не пізніше 04.11.2022 р. 23.59 год.

Всі конкурсні пропозиції, отримані Замовником після кінцевого терміну їх подання, а саме після 04.11.2022 р. 23.59 год., розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця Конкурсу відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій  на відповідність умовам Конкурсу, викладеним у цьому оголошенні.

Результати Конкурсу будуть повідомлені Замовником переможцю Конкурсу шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою протягом не більше ніж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця. Дата засідання конкурсного комітету Замовника для розгляду заявок та прийняття рішення має відбутися не пізніше 08.11.2022 р. 23.59 год.

 Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) приймає до уваги та погоджується з тим, що Замовник залишає за собою право вимагати від учасника конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього конкурсного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому конкурсі) за цим оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що Замовник може відхилити його конкурсну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

ПОШУК НА САЙТІ

ВХІД

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення Конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності. Детальніше

Реклама