• АТ «Інститут Паперу»

  Оренда офісних приміщень

  Ми пропонуємо просторі та комфортні офіси у центрі Києва по демократичним цінам, 
  з гарною транспортною розв’язкою, за 5 хвилин від метро Печерська
  Відчуйте разом з нами ідеальні умови для роботи в офісі.

 • АТ «Інститут Паперу»

  АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ"

  Єдина науково-дослідна установа України, яка вирішує питання науково-технічного та
  метрологічного забезпечення підприємств целюлозно-паперової галузі.
  Ми співпрацюємо з найвідомішими підприємствами 
  України, Росії, Білорусії та Казахстану.

 • АТ «Інститут Паперу»

  Фонд наукової бібліотеки

  містить великий вибір науково-технічної літератури, вітчизняних і зарубіжних видань,
  науково-технічних звітів, перекладів, матеріалів конференцій,наукових праць,
  патентної і нормативно-технічної документації

 • АТ «Інститут Паперу»

  АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ"

  багато років поєднує в собі - якість, комфорт та розвиток.
  Ми будемо раді співпраці з Вами


ДОГОВІР № 0001
оренди приміщення

м. Київ «__» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ 2012 року

 

Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (АТ«ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»), іменоване надалі Орендодавець в особі директора Зубарєва Геннадія Кузьмича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», іменоване надалі Орендар, в особі директора _______________________, який діє на підставі Статуту з іншого боку‚ надалі разом «Сторони», уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акт здачі – приймання робіт (надання послуг) – документ, що засвідчує вид наданих послуг, якість їх виконання і вартість.

Акт прийому-передачі Об’єкту оренди – документ, що засвідчує факт передачі Об’єкту оренди від Орендодавця Орендарю в день початку строку оренди або передачі Об’єкту оренди від Орендаря Орендодавцю в день закінчення оренди відповідно до умов цього Договору.

Будівля – будинок (споруда) у якому розміщується Об`єкт оренди.

Комунальні послуги - опалення, водопостачання, електропостачання Об’єкту оренди та місць загального користування.

Місця загального користування – входи та вхідні групи, холи, коридори, сходи та сходові клітини, туалети та інші місця загального користування, розміщені в будівлі.

Орендна плата – щомісячна плата за користування Об’єктом оренди відповідно до п.3. цього Договору.

Орендні платежі – це Орендна плата та інші платежі, що сплачується Орендарем Орендодавцю протягом строку оренди за користування Об`єктом оренди і місцями загального користування.

Об’єкт оренди – приміщення (частина площ Будівлі) разом із майном, що передається Орендодавцем Орендарю в строкове (платне) користування за цим Договором.

Поліпшення - витрати Орендаря, що пов’язані з проведенням останнім будь-яких робіт з перепланування, переоснащення Об’єкта оренди, ремонтні роботи (крім поточного ремонту), роботи по встановленню додаткових електричних мереж, електропроводки, прокладання додаткових телефонних кабелів або кабелів інформаційного зв’язку та інше.

Площа Об`єкту оренди  розмір площі, що орендується, в метрах квадратних, визначений відповідно до Договору та Акту приймання-передачі Об`єкту оренди.

Правила внутрішнього розпорядку – розроблені і затверджені Орендодавцем, документи локального (місцевого) характеру дії, що є обов’язковими для Орендарів, Користувачів, відвідувачів Будівлі і т.д. Правилами встановлені порядок експлуатації Будівлі, використання Об`єкту оренди, загальних площ та інших об’єктів і територій, що прилягають до Будівлі або нерозривно пов’язані з нею; робочі години Будівлі; порядок доступу до Будівлі, доступу до Об`єктів оренди та інше.

Строк Оренди  визначений Договором період, на час якого Орендодавець передає Орендарю в тимчасове платне користування Об`єкт оренди, і після закінчення якого Об`єкт оренди повинен бути повернений Орендодавцю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Орендодавець передає‚ а Орендар приймає в тимчасове платне користування Об’єкт оренди для здійснення статутної діяльності та використання в якості офісу.

2.2. Власником Об’єкту оренди є Орендодавець, Орендар користується Об’єктом оренди протягом строку оренди.

2.3. Адреса будинку‚ у якому знаходиться Об’єкт оренди: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.

2.4. Загальна Площа Об’єкту оренди _______ кв.м.

2.5. Номер кімнати, в якій розташовано Об’єкт оренди: _______ .

2.6. Об’єкт оренди знаходиться у стані, придатному для його нормальної експлуатації згідно з п.2.1 даного Договору.

2.7. Вартість Об’єкту оренди, з урахуванням розташованого в ньому майна Орендодавця, що передається в оренду разом з приміщенням, визначена за згодою Сторін і становить ________ грн.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За користування Об’єктом оренди, який є предметом Договору, Орендар щомісячно, сплачує Орендодавцю Орендну плату у відповідності і на умовах передбачених цим Договором. Сторони дійшли згоди про те, що Орендар здійснює перший платіж за користування Об’єктом оренди протягом 3-х банківських днів з дня підписання даного Договору. Перший платіж включає в себе Орендні плати за поточний та останній місяць оренди. Всі наступні платежі здійснюються щомісячно авансом на підставі виставлених Орендодавцем рахунків. Рахунок по оплаті Орендної плати за поточний місяць виставляється Орендодавцем не пізніше 15 числа поточного місяця і оплачується Орендарем за поточний місяць згідно виставленого рахунку не пізніше 25 числа місяця, в якому виставлено рахунок.

3.2. Розмір орендної плати за місяць складає ______ (___________) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ. Орендна плата за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції.

3.3. Всі комунальні послуги: електропостачання приміщень, водопостачання та каналізація, опалення приміщень оплачуються Орендарем в розмірі 0,___ % від рахунків, що виставляються комунальними службами міста Орендодавцю.

3.4. Документом для визначення дати та суми отриманих послуг є Акт здачі - приймання робіт (послуг), що підтверджує надання послуг.

3.5. Розмір платежів, передбачених Договором, може переглядатися за узгодженням Сторін у разі зміни цін, тарифів, зміни кон’юнктури ринку і в інших випадках, передбачених законодавством та цим Договором.

3.6. По закінченні строку Договору, або у випадку розриву Договору, всі платежі, передбачені Договором, сплачуються по день фактичної здачі Об’єкту оренди, що підтверджується Актом прийому-передачі Об’єкту оренди.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Орендодавець зобов’язується:

4.1.1. забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Об’єкту оренди, та місць загального користування на умовах цього Договору;

4.1.2. забезпечити працівникам Орендаря безперешкодний вхід до Будівлі‚ в якій розміщується Об’єкт оренди, згідно з внутрішнім розпорядком та режимом праці Орендодавця;

4.1.3. видавати за заявками Орендаря постійні та разові перепустки до Будівлі‚ де розміщено Об’єкт оренди;

4.1.4. забезпечувати в Будівлі належний санітарний стан та функціонування систем водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання, сантехнічного обладнання;

4.1.5. по закінченні Договору прийняти Об’єкт оренди від Орендаря у встановленому Договором порядку;

4.1.6. вчасно виставляти Орендарю рахунки на орендну плату та Акти здачі - приймання робіт (послуг).

4.2. Орендар зобов’язується:

4.2.1. використовувати Об’єкт оренди виключно за його цільовим призначенням відповідно до цього Договору;

4.2.2. вчасно здійснювати Орендні платежі у строки, передбачені Договором;

4.2.3. утримувати Об’єкт оренди, його обладнання та інвентар у належному технічному, санітарному і протипожежному стані та нести повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені неналежним виконанням цих зобов’язань;

4.2.4. дотримуватися протипожежних правил‚ палити тільки в спеціально відведених для цього місцях на бокових сходових клітинах, які позначені знаком «Місце для куріння» та забезпечені урною з негорючого матеріалу;

4.2.5. дотримуватися правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перенавантаження електромереж;

4.2.6. забезпечувати доступ до Об’єкту оренди представників Орендодавця та представників експлуатаційних служб в будь-який робочий час для огляду та ремонту мереж водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання, сантехнічного обладнання;

4.2.7. не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування Об’єкту оренди;

4.2.8. не передавати в суборенду Об’єкт оренди, не укладати договори про спільну діяльність, предметом яких є використання Об’єкту оренди, та не передавати зобов’язання по Договору іншим юридичним і фізичним особам без письмової згоди Орендодавця;

4.2.9. дотримуватися «Правил внутрішнього розпорядку», які встановлені Орендодавцем, та про які своєчасно повідомлено Орендаря;

4.2.10. отримати Дозвіл на початок роботи в органах державного пожежного нагляду і в санепідемслужбі району;

4.2.11. самостійно забезпечувати збереження своїх матеріальних цінностей в приміщеннях Об’єкту оренди;

4.2.12. в разі систематичного невиконання своїх зобов’язань за Договором, на письмову вимогу Орендодавця повернути останньому Об’єкт оренди протягом одного місяця з дня отримання такої вимоги. Систематичним невиконанням, у розумінні даного підпункту, є невиконання будь-якого зобов’язання, передбаченого п. 3.1. – 3.3. цього Договору протягом 2-х місяців;

4.2.13. після закінчення строку дії Договору, або у випадку його дострокового розірвання, здати по Акту прийому-передачі Об’єкту оренди у триденний строк Орендодавцю майно у належному технічному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу. Через 5 днів після припинення дії Договору оренди, майно Орендаря, яке залишається в приміщенні, що орендувалося, вважається непотрібним і Орендодавець має право його утилізувати.

4.3. Орендодавець має право:

4.3.1. доступу до Об’єкту оренди в будь-який робочий час для огляду та ремонту мереж водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання, сантехнічного обладнання;

4.3.2. вимагати розірвання Договору оренди, якщо:

4.3.2.1. Орендар використовує Об’єкт оренди всупереч Договору або його призначенню;

4.3.2.2. Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Об’єкту оренди;

4.3.2.3. Орендар не вносить Орендних платежів передбачених Договором протягом 3-х місяців з дати закінчення строку сплати;

4.3.3. виступати з пропозиціями щодо внесення змін до Договору;

4.3.4. на повне та вчасне отримання орендних платежів, які повинен сплачувати Орендар на умовах даного Договору;

4.4. Орендар має право:

4.4.1. користуватися Об’єктом оренди в строки передбачені Договором;

4.4.2. користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в будинку;

4.4.3. самостійно та за власний рахунок вирішувати питання прокладки і підключення телефонних ліній та ліній інформаційного зв’язку, при цьому, договори про проведення, встановлення та надання послуг зв’язку укладаються виключно з тими телефонними та інформаційними операторами, що обслуговують Будівлю. Усі витрати, пов’язані з підключенням і користуванням номерами телефонів та інформаційними лініями, сплачуються Орендарем самостійно, у відповідності з рахунками підприємства зв’язку.

4.4.4. розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши Орендодавця про це у письмовій формі за один місяць до дати дострокового розірвання.

4.4.5. укладати договори суборенди при письмовій згоді Орендодавця;

4.4.6. виступати з пропозиціями щодо внесення змін до Договору;

4.4.7. за погодженням з Орендодавцем, за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поточний та косметичний ремонт та інші поліпшення Об’єкту оренди, без компенсації вартості робіт з бокуОрендодавця.

4.4.8. скористатись переважним правом на укладення Договору оренди на новий строк, повідомивши про це Орендодавця не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку Оренди передбаченого п. 6.1. цього Договору.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

5.1. Прийман­ня-передача Об’єкту оренди здійснюється за Актом прийому-передачі Об’єкту оренди, що є невід’ємною частиною Договору.

5.2. У момент підписання Акту прийому-передачі Об’єкту оренди Орендодавець передає Орендарю ключі від усіх приміщень Об’єкту оренди‚ після чого працівникам Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ до Об’єкту оренди та до місць загального користування.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

6.1. Строк оренди Об’єкту оренди по цьому Договору з «00» ______ 2012 року по «00» _______ 2013 року, обчислення строку починається з моменту підписання сторонами Акту прийому – передачі Об’єкту оренди.

6.2. Дія Договору оренди припиняється:

6.2.1. у разі закінчення строку, на який його було укладено;

6.2.2. внаслідок загибелі Об’єкта оренди;

6.2.3. за погодженням Сторін (про що укладається додаткова угода);

6.2.4. за рішенням суду;

6.2.5. за ініціативою Орендаря відповідно до п 4.4.4. цього Договору;

6.2.6. внаслідок ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем.

6.2.7. Орендар має переважне право на переукладення цього Договору оренди після закінчення строку оренди за умови досягнення сторонами домовленості щодо Орендної плати та інших умов договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену даним Договором та діючим законодавством України.

7.2. Збитки, завдані однією із Сторін винними діями другій Стороні, підлягають відшкодуванню в повному розмірі понад штрафні санкції, передбачені даним Договором.

7.3. Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором:

7.3.1. У випадку прострочення сплати орендних платежів, передбачених даним Договором, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

7.3.2. При простроченні здійснення Орендарем будь-яких платежів за цим Договором понад 15 (п’ятнадцять) календарних днів за умовою письмового попередження Орендаря за 3 (три) дні до запровадження санкцій, Орендодавець має право на:

7.3.2.1. обмеження споживання електроенергії Орендарем або відключення Об’єкту оренди від джерел електропостачання;

7.3.2.2. обмеження доступу співробітників Орендаря до Об’єкту оренди.

7.3.3. У випадку, якщо прострочення платежу буде продовжуватись більше 30 (тридцяти) календарних днів, Орендодавець має право, крім застосування до Орендаря оперативних санкцій, передбачених п. 7.3.2. цього Договору, та стягнення пені, визначеної п. 7.3.1. Договору, додатково стягнути з Орендаря 20% від простроченої суми за весь період прострочення сплати Орендодавцю платежів, передбачених умовами цього Договору оренди (ст. 625 Цивільного кодексу України).

7.3.4. За передачу Об’єкта оренди або його частини в суборенду без письмової і попередньої згоди Орендодавця, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 25% від щомісячного Орендного платежу за кожний місяць такої передачі.

7.3.5. У випадку нецільового використання Об’єкту оренди Орендар зобов`язаний сплатити штраф у розмірі 25% від суми Договору та відшкодувати збитки, завдані порушенням даного зобов’язання.

7.3.6. Орендар повинен сплатити штраф по першій вимозі Орендодавця.

7.3.7. У випадку прострочення з вини Орендаря в поверненні Об’єкта оренди, Орендар зобов’язаний:

7.3.7.1. Відшкодувати збитки, завдані Орендодавцю несвоєчасним поверненням Об’єкта оренди;

7.3.7.2. Сплатити Орендодавцю Орендну плату за фактичний строк використання Об’єкту оренди по дату підписання Акту прийому-передачі Об’єкту оренди та неустойку у розмірі подвійної плати за користування Об’єкта оренди за час прострочення.

7.3.8. У разі дострокового звільнення Орендарем Об’єкту оренди без письмового узгодження з Орендодавцем, а також без складання Акта прийому-передачі об’єкту оренди, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за завдані Орендодавцю у зв’язку з цим документально підтверджені збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю всі Орендні платежі, передбачені Договором до оформлення відповідного Акту прийому-передачі об’єкту оренди.

7.3.9. За порушення технічного, санітарного та протипожежного стану Орендар несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені неналежним виконанням цих зобов’язань.

7.3.10. Якщо Орендар зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для Об’єкту оренди, він не має права на відшкодування їх вартості.

7.3.11. У випадку встановлення факту здійснення перепланування, у тому числі встановлення модульних перегородок, без дозволу Орендодавця та відповідних державних органів, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі місячної Орендної плати за цим Договором та протягом 5 (п‘яти) календарних днів з моменту отримання письмової вимоги Орендодавця проводить демонтаж модульних перегородок та приводить Об‘єкт оренди у первісний стан.

7.4. Орендодавець несе наступну відповідальність за даним Договором:

7.4.1. За систематичне порушення у функціонуванні систем водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання, сантехнічного обладнання, яке відбулося з вини Орендодавця та документально підтверджено, останній відшкодовує Орендарю понесені ним збитки.

7.4.2. За невиконання зобов’язань, обумовлених даним Договором, Орендодавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.5. Орендодавець не несе матеріальної відповідальності:

7.5.1. За збереження товарно-матеріальних цінностей та іншого майна Орендаря.

7.5.2. За можливі перепади напруги електроенергії, одержаної від мереж АЕК «Київенерго» (частота струму, перерви та оперативні переключення, зниження та перебої напруги та інших показників якості електроенергії) та за перебої в водопостачанні та теплопостачанні, що виникають не з його власної вини, за будь-які збитки, що прямо або опосередковано випливають з таких відключень чи перебоїв у наданні послуг, що мали місце внаслідок будь-яких незалежних від Орендодавця причин. Незважаючи на вищезазначене, Орендодавець зобов’язаний докласти максимум зусиль для уникнення вищезазначених проблем та для їх якнайшвидшого вирішення та усунення.

7.5.3. За можливі наслідки в разі запровадження обмежувальних санкцій зазначених у п. 7.3.2.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ

8.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю Об’єкт оренди протягом 3-х днів з моменту закінчення строку оренди за Актом прийман­ня-передачі Об’єкту оренди.

8.2. У момент підписання Акту прийман­ня-передачі Об’єкту оренди Орендар передає Орендодавцю ключі від приміщення, що орендується.

8.3. Поліпшення, здійснені Орендарем з дозволу Орендодавця, якщо вони можуть бути відокремлені без шкоди для Об’єкта оренди, можуть бути вилучені Орендарем.

8.4. Поліпшення, здійснені з дозволу Орендодавця, які не можуть бути відокремлені без шкоди для Об’єкта оренди, залишаються у власності Орендодавця, а витрати Орендаря відшкодуванню та зарахуванню в рахунок Орендних платежів не підлягають.

8.5. Об’єкт оренди має бути повернутий Орендодавцю у тому ж стані, в якому він перебував на дату передачі Орендареві, з урахуванням здійсненої з дозволу Орендодавця реконструкції та поточного ремонту, а також амортизаційного зносу та нормального фізичного зносу.

8.6. Після закінчення строку оренди та строку повернення Орендарем Орендодавцю Об’єкту оренди, доступ працівників Орендаря в орендовані приміщення припиняється.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Сторона, яка в силу настання обставин непереборної сили втратила можливість виконання своїх зобов’язань за даним Договором, повинна письмово попередити про це іншу Сторону на протязі 3-х робочих днів від дати настання таких обставин, зазначивши можливий час їх припинення.

9.3. У разі, якщо обставини непереборної сили тривають більш ніж 1 (один) місяць, сторони можуть розірвати даний Договір достроково.

9.4. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені компетентним на це органом у встановленому порядку.

9.5. Після закінчення обставин непереборної сили Сторона, що підпала під їх дію, письмово повідомляє про це іншу Сторону впродовж 3-х робочих днів».

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішувати за згодою між собою.

10.2. Якщо Сторони не досягнуть компромісу, спір, що виникнув, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення в Господарському суді м. Києва.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ що мають однакову юридичну силу‚ по одному для кожної із Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним‚ листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються До­говору, втрачають юридичну силу.

11.4. Умови Договору та яка-небудь інформація, передача якої оформлюється у письмовому вигляді та віднесена сторонами до Договору , є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

11.5. Амортизаційні відрахування з вартості Об’єкту оренди залишаються у розпорядженні Орендодавця і використовуються ним згідно з чинним законодавством України.

Місцезнаходження, банківські реквізити і підписи сторін

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

ТОВ «_______________»
01133, м. Київ,
Код за ЄДРПОУ
р/р___________________________
МФО___________________________
інд.под.№___________________________
св.п.п. №___________________________
Платник податку на прибуток на загальних умовах.
Директор
_____________________ Г. К. Зубарєв
ТОВ «_______________»
01133, м. Київ,
Код за ЄДРПОУ
р/р___________________________
МФО___________________________
інд.под.№___________________________
св.п.п. №___________________________
Платник податку на прибуток на загальних умовах.
Директор
_____________________

 

ПОШУК НА САЙТІ

ВХІД

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення Конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності. Детальніше

Реклама